Cum citiţi tarotul (4)

Propuneam data trecută o etalare cu 4 cărţi ca răspuns la întrebarea: Care sunt motivaţiile reale ale lui X? unde cartea de sus reprezintă intenţia iar cele trei din linia orizontală cauza.

4w                                                                                4 de Bâte  

          qs    16      19               Regina de Săbii                             XVI. Turnul                          XIX. Soarele

Haideţi să le citim împreună pornind cu linia orizontală care ar decripta povestea din trecutul lui X.

1. Dominanta numerologică
Prima arcană care deschide etalarea nu are număr, fiind o carte de curte (Regină). Deşi există interpreţi ai tarotului care aleg să acorde un număr simbolic cărţilor de curte (Paj, Cavaler, Regină, Rege), personal prefer să le interpretez fie ca reprezentări ale unor persoane reale, fie ca forţe care intervin din afara poveştii şi tocmai de aceea ele nu rezonează numeric cu ce se întâmplă în restul etalării. Aşadar, ceva sau cineva intervine din exterior pentru a genera arcana cu numărul XIV şi mai apoi arcana cu numărul XIX. Nimic nu uneşte cartea 16 de cartea 19 pentru că nu sunt consecutive, nu au un divizor comun şi nici măcar nu există un 3 în etalare care să le implice ca diferenţă. Primele trei cărţi reprezintă trei agenţi, trei evenimente care se înscriu într-un ritm sacadat, rupt ca şi cum ar fi vorba de întorsături neaşteptate ale drumului cauzate de cineva din afara lui. De abia a patra arcană de sus (4 de Bâte) se leagă direct de Turn (16), fiind rădăcina ei. Deja putem spune că intenţiile lui X sunt izvorâte din ce s-a întâmplat în momentul Turnului. Dar este oare planul lui de viitor o fugă de amintirea Turnului sau o încercare de reîntoarcere acolo?  Ca să răspundem, haideţi să urmărim culorile.

2. Dominanta cromatică
Pe lângă culorile discutate până acum, în simbolistica Rider-Waite mai intervin două simboluri cromatice esenţiale:

Albul e un semn al esenţei pure, neatinse, dar în acelaşi timp al stagnării, al ieşirii în afara oricărei temporalităţi. Nebunul rătăcitor,  arcana cu numărul 0, poartă în mână un trandafir alb,

0 şi tocmai de aceea, deşi e în continuă mişcare, Nebunul e în afara oricărui ciclu evolutiv. El nu parcurge etapele iniţierii, ci rămâne în afara acestei lumi, în afara timpului. Ştiţi cine şi-a pus pe propriul stindard trandafirul alb al Nebunului? Iat-o mai jos,

13arcana cu numărul XIII, Moartea. Ea readuce lucrurile la esenţa lor originară, le purifică, le depigmentează de realităţile perisabile ale lumii, scoţând la suprafaţă sufletul-copil al Nebunului. Pentru a ajunge la alb, Moartea poartă zale negre.

Negrul este simbolul opus atemporalităţii albe, el reprezintă transformarea cea mai profundă, cea mai radicală, întunerecul care ucide şi dă naştere, cenuşa în care se destramă formele vechi şi care va hrăni pe mai departe naşterea celor noi. Aşadar avem în alb esenţa pură, atemporală, rigidă, non-flexibilă, identică cu sine, în vreme ce negrul e transformarea cea mai dureroasă şi cea mai fertilă, e esenţa condensată a timpului.

Să revenim acum la etalarea de mai sus:
Regina de Săbii tronează pe un fundal de nori albi cu mintea în albastrul cel mai senin.

qsSenină, ea contemplă realitatea, dar gândurile ei sunt atemporale, ca şi cum ar fi legi eterne, reguli matematice, geometrii cristaline. Ea ţine în braţe o sabie fermă care taie, separă, dă contur. În toată seninătatea ei, Regina de Săbii e tăioasă şi inflexibilă. Puritatea gândurilor ei nu e contestată de nimic.

Cu totul altfel funcţionează albul în arcana următoare, Turnul. Cele două figuri umane care până nu demult domneau în vârful turnului se refugiaseră în el, fugind de negrul de afară. Au evadat din transformarea dureroasă la care i-ar fi supus trecerea timpului în iluzia unei construcţii atemporale.
16Poate au construit un imperiu (mantia roşie a unuia dintre ei implică acţiune şi stăpânire) despre care îşi imaginau că va dăinui, sau s-au osificat în câteva idei despre lume şi viaţă suficient de bine clădite încât să li se pară incontestabile. Cu toate acestea, sunt smulşi şi aruncaţi din construcţia lor de galbenul unui fulger. Priviţi puţin dinamica etalării, ca să înţelegem istoria acestui fulger (care pedepseşte? care eliberează?).

qs1619

Prima ocurenţă a galbenului e în coroana reginei, aproape ca un gând al ei. Figura priveşte şi arată cu mâna către turn, ca şi cum ar aplica o lege imuabilă prin care ar condamna orgoliul, închiderea, stagnarea celor două personaje. Coroana de deasupra turnului pare a fi un ecou al celei de pe capul Reginei, tot aşa cum fulgerul care loveşte este o prelungire a razelor Soarelui din ultima carte. Două acţiuni  se răsfrâng asupra Turnului: judecata implacabilă a Reginei şi efectul eliberator al Soarelui. Împreună, Regina de Spade şi Soarele fac jocul de transformare profundă al negrului din mijloc, lăsând în urmă bucuria activă a unui copil. Turnul a fost o retragere din timpul care distruge, dar şi din timpul care fructifică. Soarele readuce sufletul copilului înapoi în împlinirea activă a clipei, în transformare. Arcana de sus, 4 de Bâte, este de-a dreptul inundată de galben, iar prin logica numerică, ea se propune în replică directă Turnului.

4w

Cred că putem deja să încercăm o lectură, fără să intrăm mai adânc în simbolistica arcanelor.

Aşadar, care sunt motivaţiile reale ale lui X?

În trecut, o formă de gândire detaşată şi obiectivă (o hotărâre legală, o consiliere, intervenţia unei femei din exterior, o concluzie proprie) a intervenit pentru a deconstrui un un plan de viaţă fals în rigiditatea lui. E posibil ca în urma unei analize la rece, X să fi ieşit dintr-o relaţie de lungă durată care funcţiona mai degrabă ca o negare sau amânare a evoluţiei personale, decât ca o împlinire în sine. E posibil ca o prietenă, o profesoară, o figură analitică rece să fi deconstruit un set de credinţe personale care îl împiedicau să evolueze. Se prea poate ca în urma înţelegerii unui adevăr personal, X să lase în urmă un proiect de construcţie profesională. Oricare ar fi fost cazul, efectul acestei renunţări se dovedeşte a fi regenerator (Soarele), stimulându-l pe X înspre creativitate şi inventivitate. Intenţionează să se îndrepte înspre un nou plan de viaţă, care să menţină prospeţimea libertăţii câştigate, poate într-o relaţie mult mai autentică, înspre o alegere profesională mai adecvată, sau înspre o înţelegere a vieţii mult mai flexibilă, asumată nu din dorinţa de auto-confirmare, ci dintr-o reală nevoie de sens.

Interpretarea are un grad mare de generalitate – pentru a merge în detaliu e nevoie să cunoaştem semnificaţia cărţilor. Propun pentru data viitoare o etalare primită ca temă de la una din cititoarele blogului. Întrebarea e: cum va evolua relaţia cu X? Vom începe ca până acum printr-o lectură de suprafaţă, dar vom continua şi cu o explicaţie mult mai amplă a modului în care încerc să leg simbolismul cărţilor într-o lectură unitară. Iată-le:

6w8c3

6 de Bâte                                       8 de Cupe                              III. Împărăteasa